energie partner
Home

 

BSB energie-partner richt zich op bedrijven en instellingen.

Voor deze doelgroep brengt het innovatieve producten en diensten samen die leiden tot energiebesparing en daaruit
voortvloeiende financiële besparingen en reductie van de CO2 uitstoot.

Centraal daarbij staan duurzaamheid, de terugverdientijd
en praktisch eenvoudige realisatie van die projecten.

 

Wet milieubeheer - Activiteitenbesluit
Per 1 januari 2008 is het op de Wet milieubeheer gebaseerde Activiteitenbesluit van kracht geworden. Vanaf dat moment gelden de volgende regels voor energieverbruikende bedrijven en instellingen:

Jaarverbruik kleiner dan 50.000 kWh of 25.000 m³
Op het gebied van energie kent het Activiteitenbesluit geen verplichtingen voor deze groep bedrijven.

Jaarverbruik tussen 50.000 - 200.000 kWh en/of 25.000 - 75.000 m³
Bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren welke een terugverdientijd hebben van 5 jaar en korter.

Jaarverbruik groter dan 200.000 kWh of 75.000 m³
Bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren welke een terugverdientijd hebben van 5 jaar en korter. Tevens kan het bevoegd gezag de uitvoering van een energiebesparingsonderzoek opleggen.